Categories
Deep Plates Oval Platter จานเซรามิค จานเปลเซรามิค

จานทรงรี 9.5×8.5 นิ้ว

จานข้าวทรงลึกขนาด ยาว 24 cm. x กว้าง 21 cm. x สูง 4.0 c […]

Categories
Oval Platter จานเปลเซรามิค

จานเปลเซรามิค

จานเปลไก่ทรงเรือ จานเซรามิควาดลายไก่-ชามเรือไก่หลากหลาย […]