Categories
จานสี่เหลี่ยม

ชุดจานชามทรงสี่เหลี่ยม

ชุดจานเซรามิคทรงสี่เหลี่ยม 8 นิ้ว และ ชามแกง ชามกับข้าว […]

Categories
Deep Plates ของชำร่วย ของที่ระลึก จานเซรามิค

จานวนขอบสี 8 นิ้ว

จานเซรามิคเคลือบใสสีครีมขนาด 8 นิ้ว จานทรงลึกแบบ Deep P […]

Categories
จานเซรามิค

จานเซรามิคเคลือบสี 8.0 นิ้ว – Dessert Plate-Flat Plate 21cm.

จานทรงลึก 8.2 นิ้ว ลายวนสี-ลายดอก ลายไก่ จานกระเบื้องหร […]