ถ้วยน้ำจิ้ม-ถ้วยซอส เคลือบสีทรงใบไม้

ชามเขียว 3″ทูโทน
ถ้วยน้ำจิ้มถ้วยซอส ขนาด 3 นิ้ว
ถ้วยขนาดเล็กเนื้อเคลืบขาวเคลือบใส
งานเคลือบ 2 สี น้ำเงิน-ขาว
รหัส: KU330T
ขนาด :8x4cm.
ราคา: 10.00-

Product Price: 10.00 ฿
SKU: KU330T

Description

 

ถ้วยซอส 3 นิ้ว ถ้วยซอส 3 นิ้ว ถ้วยซอส 3 นิ้ว ถ้วยซอส 3 นิ้ว ถ้วยซอส 3 นิ้ว
เคลือบสีขาว เคลือบสีฟ้า เคลือบสีส้ม เคลือบเขียว เคลือบสีดำ
ขนาด:8x2cm. ขนาด:8x2cm. ขนาด:8x2cm. ขนาด:8x2cm. ขนาด:8x2cm.
รหัส:SD340T รหัส:SD341T รหัส:SD342T รหัส:SD343T รหัส:SD344T
ราคา: 0.00- ราคา: 9.00- ราคา: 9.00- ราคา: 9.00- ราคา: 9.00-
ชามเขียว 3″ทูโทน ชามแดง 3″ ทูโทน ชามฟ้า 3″ ทูโทน ชามน้ำตาล 3″ ทูโทน
รหัส: KU330T รหัส: KU330O รหัส: KU330Y รหัส: KU330M
ขนาด :8x4cm. ขนาด : 11 x 6.0 cm. ขนาด : 11 x 6.0 cm. ขนาด : 11 x 6.0 cm.
ราคา: 0.00- ราคา: 0.00- ราคา: 0.00- ราคา: 0.00-
ถ้วยใบไม้ 4″ เขียว ถ้วยใบไม้ 4″ ฟ้า ถ้วยใบไม้ 4″น้ำตาล ถ้วยใบไม้ 4″แดง
รหัส: KU330T รหัส: KU330T รหัส: KU330T รหัส: KU330T
ขนาด :10x4cm. ขนาด :10x4cm. ขนาด :10x4cm. ขนาด :10x4cm.
ราคา: 0.00- ราคา: 0.00- ราคา: 0.00- ราคา: 0.00-