จานสี่เหลี่ยม-Square Plate

No. CODE. NAME. SHAPE Size. ราคา
1 SP007W จาน Square Plates 6.25” ผิวเรียบ 25.00
2 SP008W จาน  Square  Plates 8.25” ผิวเรียบ 27.00
3 SP009W จาน  Square  Plates 9” ผิวเรียบ 30.00
4 SP010W จาน  Square  Plates 10” ผิวเรียบ 37.00
5 SP012W จาน  Square   Plates 12” ผิวเรียบ 40.00
6 SP207W จาน Square Plates 7” ผิวเรียบ 27.00
7 SP208W จาน  Square  Plates 8” ผิวเรียบ 29.00
8 SP209W จาน  Square  Plates 9” ผิวเรียบ 35.00
9 SP210W จาน  Square  Plates 10” ผิวเรียบ 40.00
10 SP212W จาน  Square   Plates 12” ผิวเรียบ 50.00
11 SP207W Square Plates 7” ผิวเรียบ 35.00
12 SP208W Square  Plates 8” ผิวเรียบ 40.00
13 SP209W Square  Plates 9” ผิวเรียบ 50.00
14 TP008W จานเปล 8 x 5.5” ผิวเรียบ 35.00
15 TP010W จานเปล 10 x 6.0” ผิวเรียบ 50.00
16 TP012W จานเปล 12 x 9.0” ผิวเรียบ 70.00
17 SP306W Square Plates 6.5 x 6.5” ผิวเรียบ 35.00
18 SP308W Square Plates 8.5 x 8.5” ผิวเรียบ 40.00
19 SP310W Square Plates 10.5 x 10.5” 50.00
20 TP105W Square Plates 10.5 x 6” ผิวเรียบ 45.00
21 TP125W Square Plates 12.5 x 8” ผิวเรียบ 70.00

Description

No. CODE. NAME. SHAPE Size. ราคา
1 SP007W จาน Square Plates 6.25” ผิวเรียบ 25.00
2 SP008W จาน  Square  Plates 8.25” ผิวเรียบ 27.00
3 SP009W จาน  Square  Plates 9” ผิวเรียบ 30.00
4 SP010W จาน  Square  Plates 10” ผิวเรียบ 37.00
5 SP012W จาน  Square   Plates 12” ผิวเรียบ 40.00
6 SP207W จาน Square Plates 7” ผิวเรียบ 27.00
7 SP208W จาน  Square  Plates 8” ผิวเรียบ 29.00
8 SP209W จาน  Square  Plates 9” ผิวเรียบ 35.00
9 SP210W จาน  Square  Plates 10” ผิวเรียบ 40.00
10 SP212W จาน  Square   Plates 12” ผิวเรียบ 50.00
11 SP207W Square Plates 7” ผิวเรียบ 35.00
12 SP208W Square  Plates 8” ผิวเรียบ 40.00
13 SP209W Square  Plates 9” ผิวเรียบ 50.00
14 TP008W จานเปล 8 x 5.5” ผิวเรียบ 35.00
15 TP010W จานเปล 10 x 6.0” ผิวเรียบ 50.00
16 TP012W จานเปล 12 x 9.0” ผิวเรียบ 70.00
17 SP306W Square Plates 6.5 x 6.5” ผิวเรียบ 35.00
18 SP308W Square Plates 8.5 x 8.5” ผิวเรียบ 40.00
19 SP310W Square Plates 10.5 x 10.5” 50.00
20 TP105W Square Plates 10.5 x 6” ผิวเรียบ 45.00
21 TP125W Square Plates 12.5 x 8” ผิวเรียบ 70.00Square-plate-prices