จานทรงใบบัววนขอบสี

Description

No. NAME Color CODE. ขนาด ราคา
จานใบบัว 7” วนสี ฟ้า 05-111B 19.5 x 2.5 cm. 22.00
จานใบบัว 8” วนสี ฟ้า 05-112B 22.0 x 3.2 cm. 28.00
จานใบบัว 9” วนสี ฟ้า 05-113B 24.5 x 3.2 cm. 33.00
จานใบบัว 10” วนสี ฟ้า 05-114B 27.5 x 3.2 cm. 39.00
จานทรงลึก 9” วนสี ฟ้า 05-115B 22.8 x 5.0 cm. 42.00
No. NAME Color CODE. ขนาด ราคา
จานใบบัว 7” วนสี 05-111G 19.5 x 2.5 cm. 22.00
จานใบบัว 8” วนสี 05-112G 22.0 x 3.2 cm. 28.00
จานใบบัว 9” วนสี 05-113G 24.5 x 3.2 cm. 33.00
จานใบบัว 10” วนสี 05-114G 27.5 x 3.2 cm. 39.00
จานทรงลึก 9” วนสี 05-115G 22.8 x 5.0 cm. 42.00
No. NAME Color CODE. ขนาด ราคา
จานใบบัว 7” วนสี 05-111P 19.5 x 2.5 cm. 22.00
จานใบบัว 8” วนสี 05-112P 22.0 x 3.2 cm. 28.00
จานใบบัว 9” วนสี 05-113P 24.5 x 3.2 cm. 33.00
จานใบบัว 10” วนสี 05-114P 27.5 x 3.2 cm. 39.00
จานทรงลึก 9” วนสี 05-115P 22.8 x 5.0 cm. 42.00
No. NAME Color CODE. ขนาด ราคา
จานใบบัว 7” วนสี 05-111O 19.5 x 2.5 cm. 22.00
จานใบบัว 8” วนสี 05-112O 22.0 x 3.2 cm. 28.00
จานใบบัว 9” วนสี 05-113O 24.5 x 3.2 cm. 33.00
จานใบบัว 10” วนสี 05-114O 27.5 x 3.2 cm. 39.00
จานทรงลึก 9” วนสี 05-115O 22.8 x 5.0 cm. 42.00
No. NAME Color CODE. ขนาด ราคา
จานใบบัว 7” วนสี 05-111Y 19.5 x 2.5 cm. 22.00
จานใบบัว 8” วนสี 05-112Y 22.0 x 3.2 cm. 28.00
จานใบบัว 9” วนสี 05-113Y 24.5 x 3.2 cm. 33.00
จานใบบัว 10” วนสี 05-114Y 27.5 x 3.2 cm. 39.00
จานทรงลึก 9” วนสี 05-115Y 22.8 x 5.0 cm. 42.00