ชามทรงปากบาน ลายคลื่น สีขาว

ชามทรงปากบาน ลายคลื่น สีขาว