ชามขาว ขนาด : 18×5.5 cm.

ชามปากบาน ขนาด : 18 x 5.5 cm. น้ำหนัก 450 กรัม