ถ้วยชามเซรามิคลายเส้น

Product Shipping
  • Shipping (Free)

Description

No. Name CODE. รายละเอียด สี (กว้าง x สูง) ราคา
1 ชามลายเส้น 3″ 01001W 8.0 x 4.3 cm. 11.00
2 ชามลายเส้น 4″ 01002W 10.5 x 5.3 cm. 13.00
3 ชามลายเส้น 4.5″ 01003W 11.5 x 5.5 cm. 14.00
4 ชามลายเส้น 5″ 01004W Stoneware สีขาว 13.0 x 6.3 cm. 20.00
5 ชามลายเส้น 6″ 01005W 15.5 x 7.0 cm. 27.00
6 ชามลายเส้น 7″ 01006W 18.5 x 8.0 cm. 35.00
7 ชามลายเส้น 8″ 01007W 20.5 x 9.0 cm. 49.00
1 ชามลายเส้น 3″ 01011C 8.0 x 4.3 cm. 11.00
2 ชามลายเส้น 4″ 01012C 10.5 x 5.3 cm. 13.00
3 ชามลายเส้น 4.5″ 01013C 11.5 x 5.5 cm. 14.00
4 ชามลายเส้น 5″ 01014C Stoneware สีครีม 13.0 x 6.3 cm. 20.00
5 ชามลายเส้น 6″ 01015C 15.5 x 7.0 cm. 27.00
6 ชามลายเส้น 7″ 01016C 18.5 x 8.0 cm. 35.00
7 ชามลายเส้น 8″ 01017C 20.5 x 9.0 cm. 49.00
1 ชามลายเส้น 3″ 01111B 8.0 x 4.3 cm. 11.00
2 ชามลายเส้น 4″ 01112B 10.5 x 5.3 cm. 13.00
3 ชามลายเส้น 4.5″ 01113B 11.5 x 5.5 cm. 14.00
4 ชามลายเส้น 5″ 01114B Stoneware สีฟ้า 13.0 x 6.3 cm. 20.00
5 ชามลายเส้น 6″ 01115B 15.5 x 7.0 cm. 27.00
6 ชามลายเส้น 7″ 01116B 18.5 x 8.0 cm. 35.00
7 ชามลายเส้น 8″ 01117B 20.5 x 9.0 cm. 49.00
1 ชามลายเส้น 3″ 01111G 8.0 x 4.3 cm. 11.00
2 ชามลายเส้น 4″ 01112G 10.5 x 5.3 cm. 13.00
3 ชามลายเส้น 4.5″ 01113G 11.5 x 5.5 cm. 14.00
4 ชามลายเส้น 5″ 01114G Stoneware สีเขียว 13.0 x 6.3 cm. 20.00
5 ชามลายเส้น 6″ 01115G 15.5 x 7.0 cm. 27.00
6 ชามลายเส้น 7″ 01116G 18.5 x 8.0 cm. 35.00
7 ชามลายเส้น 8″ 01117G 20.5 x 9.0 cm. 49.00
1 ชามลายเส้น 3″ 01111P 8.0 x 4.3 cm. 11.00
2 ชามลายเส้น 4″ 01112P 10.5 x 5.3 cm. 13.00
3 ชามลายเส้น 4.5″ 01113P 11.5 x 5.5 cm. 14.00
4 ชามลายเส้น 5″ 01114P Stoneware สีชมพู 13.0 x 6.3 cm. 20.00
5 ชามลายเส้น 6″ 01115P 15.5 x 7.0 cm. 27.00
6 ชามลายเส้น 7″ 01116P 18.5 x 8.0 cm. 35.00
7 ชามลายเส้น 8″ 01117P 20.5 x 9.0 cm. 49.00
1 ชามลายเส้น 3″ 01111O 8.0 x 4.3 cm. 11.00
2 ชามลายเส้น 4″ 01112O 10.5 x 5.3 cm. 13.00
3 ชามลายเส้น 4.5″ 01113O 11.5 x 5.5 cm. 14.00
4 ชามลายเส้น 5″ 01114O Stoneware สีส้ม 13.0 x 6.3 cm. 20.00
5 ชามลายเส้น 6″ 01115O 15.5 x 7.0 cm. 27.00
6 ชามลายเส้น 7″ 01116O 18.5 x 8.0 cm. 35.00
7 ชามลายเส้น 8″ 01117O 20.5 x 9.0 cm. 49.00
1 ชามลายเส้น 3″ 01111Y 8.0 x 4.3 cm. 11.00
2 ชามลายเส้น 4″ 01112Y 10.5 x 5.3 cm. 13.00
3 ชามลายเส้น 4.5″ 01113Y 11.5 x 5.5 cm. 14.00
4 ชามลายเส้น 5″ 01114Y Stoneware สีเหลือง 13.0 x 6.3 cm. 20.00
5 ชามลายเส้น 6″ 01115Y 15.5 x 7.0 cm. 27.00
6 ชามลายเส้น 7″ 01116Y 18.5 x 8.0 cm. 35.00
7 ชามลายเส้น 8″ 01117Y 20.5 x 9.0 cm. 49.00