ชามกลมตราไก่ 4 นิ้ว เขีย

ถ้วยกลมตราไก่ 4 นิ้ว ทูโทน -เขียวอ่อน size : กว้าง 10 cm. x สูง 5 เซนต์ Weight : 150 g.