ชุดชามเซรามิคเคลือบสีเต็มใบ-สโตนแวร์

ชามเคลือบสี 3″ ขาว ชามเคลือบสี 3″ ดำ ชามเคลือบสี 3″ เขียว ชามเคลือบสี 3″ ฟ้า ชามเคลือบสี 3″ ส้ม ชามเคลือบสี 3″ ม่วง
รหัส : 03001W รหัส : 03001B รหัส : 03001G รหัส : 03001T รหัส : 03001O รหัส : 03001M
ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm.
ราคา : 11.00 บาท ราคา : 11.00 บาท ราคา : 11.00 บาท ราคา : 11.00 บาท ราคา : 11.00 บาท ราคา : 11.00 บาท
ชามเคลือบสี 4″  ขาว ชามเคลือบสี 4″  ดำ ชามเคลือบสี 4″  เขียว ชามเคลือบสี 4″  ฟ้า ชามเคลือบสี 4″  ส้ม ชามเคลือบสี 4″  ม่วง
รหัส : 03002W รหัส : 03002B รหัส : 03002G รหัส : 03002T รหัส : 03002O รหัส : 03002M
ขนาด : 10.5 x 5.3 cm. ขนาด : 10.5 x 5.3 cm. ขนาด : 10.5 x 5.3 cm. ขนาด : 10.5 x 5.3 cm. ขนาด : 10.5 x 5.3 cm. ขนาด : 10.5 x 5.3 cm.
ราคา : 13.00 บาท ราคา : 13.00 บาท ราคา : 13.00 บาท ราคา : 13.00 บาท ราคา : 13.00 บาท ราคา : 13.00 บาท
ชามเคลือบสี 4.5″  ขาว ชามเคลือบสี 4.5″  ดำ ชามเคลือบสี 4.5″  เขียว ชามเคลือบสี 4.5″  ฟ้า ชามเคลือบสี 4.5″  ส้ม ชามเคลือบสี 4.5″  ม่วง
รหัส : 03003W รหัส : 03003B รหัส : 03003G รหัส : 03003T รหัส : 03003O รหัส : 03003M
ขนาด : 11.5 x 5.5 cm. ขนาด : 11.5 x 5.5 cm. ขนาด : 11.5 x 5.5 cm. ขนาด : 11.5 x 5.5 cm. ขนาด : 11.5 x 5.5 cm. ขนาด : 11.5 x 5.5 cm.
ราคา : 14.50 บาท ราคา : 14.50 บาท ราคา : 14.50 บาท ราคา : 14.50 บาท ราคา : 14.50 บาท ราคา : 14.50 บาท
ชามเคลือบสี 6″  ขาว ชามเคลือบสี 6″  ดำ ชามเคลือบสี 6″  เขียว ชามเคลือบสี 6″  ฟ้า ชามเคลือบสี 6″  ส้ม ชามเคลือบสี 6″  ม่วง
รหัส : 03005W รหัส : 03005B รหัส : 03005G รหัส : 03005T รหัส : 03005O รหัส : 03005M
ขนาด : 18.5 x 8.0 cm. ขนาด : 18.5 x 8.0 cm. ขนาด : 18.5 x 8.0 cm. ขนาด : 18.5 x 8.0 cm. ขนาด : 18.5 x 8.0 cm. ขนาด : 18.5 x 8.0 cm.
ราคา : 27.50 บาท ราคา : 27.50 บาท ราคา : 27.50 บาท ราคา : 27.50 บาท ราคา : 27.50 บาท ราคา : 27.50 บาท

Description

ชามเคลือบสี 3″ ขาว ชามเคลือบสี 3″ ดำ ชามเคลือบสี 3″ เขียว ชามเคลือบสี 3″ ฟ้า ชามเคลือบสี 3″ ส้ม ชามเคลือบสี 3″ ม่วง
รหัส : 03001W รหัส : 03001B รหัส : 03001G รหัส : 03001T รหัส : 03001O รหัส : 03001M
ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm.
ราคา : 11.00 บาท ราคา : 11.00 บาท ราคา : 11.00 บาท ราคา : 11.00 บาท ราคา : 11.00 บาท ราคา : 11.00 บาท
ชามเคลือบสี 4″  ขาว ชามเคลือบสี 4″  ดำ ชามเคลือบสี 4″  เขียว ชามเคลือบสี 4″  ฟ้า ชามเคลือบสี 4″  ส้ม ชามเคลือบสี 4″  ม่วง
รหัส : 03002W รหัส : 03002B รหัส : 03002G รหัส : 03002T รหัส : 03002O รหัส : 03002M
ขนาด : 10.5 x 5.3 cm. ขนาด : 10.5 x 5.3 cm. ขนาด : 10.5 x 5.3 cm. ขนาด : 10.5 x 5.3 cm. ขนาด : 10.5 x 5.3 cm. ขนาด : 10.5 x 5.3 cm.
ราคา : 13.00 บาท ราคา : 13.00 บาท ราคา : 13.00 บาท ราคา : 13.00 บาท ราคา : 13.00 บาท ราคา : 13.00 บาท
ชามเคลือบสี 4.5″  ขาว ชามเคลือบสี 4.5″  ดำ ชามเคลือบสี 4.5″  เขียว ชามเคลือบสี 4.5″  ฟ้า ชามเคลือบสี 4.5″  ส้ม ชามเคลือบสี 4.5″  ม่วง
รหัส : 03003W รหัส : 03003B รหัส : 03003G รหัส : 03003T รหัส : 03003O รหัส : 03003M
ขนาด : 11.5 x 5.5 cm. ขนาด : 11.5 x 5.5 cm. ขนาด : 11.5 x 5.5 cm. ขนาด : 11.5 x 5.5 cm. ขนาด : 11.5 x 5.5 cm. ขนาด : 11.5 x 5.5 cm.
ราคา : 14.50 บาท ราคา : 14.50 บาท ราคา : 14.50 บาท ราคา : 14.50 บาท ราคา : 14.50 บาท ราคา : 14.50 บาท
ชามเคลือบสี 6″  ขาว ชามเคลือบสี 6″  ดำ ชามเคลือบสี 6″  เขียว ชามเคลือบสี 6″  ฟ้า ชามเคลือบสี 6″  ส้ม ชามเคลือบสี 6″  ม่วง
รหัส : 03005W รหัส : 03005B รหัส : 03005G รหัส : 03005T รหัส : 03005O รหัส : 03005M
ขนาด : 18.5 x 8.0 cm. ขนาด : 18.5 x 8.0 cm. ขนาด : 18.5 x 8.0 cm. ขนาด : 18.5 x 8.0 cm. ขนาด : 18.5 x 8.0 cm. ขนาด : 18.5 x 8.0 cm.
ราคา : 27.50 บาท ราคา : 27.50 บาท ราคา : 27.50 บาท ราคา : 27.50 บาท ราคา : 27.50 บาท ราคา : 27.50 บาท