จานสี่เหลี่ยม 21×21 cm. เคลือบด้าน

จานสี่เหลี่ยม 21x21 cm. เคลือบด้าน