จานดินเนอร์เพลท 10.5 นิ้ว

จานเซรามิคทรงตื้นเรียบ มีขอบ size : 272.5 cm. ขั้นต่ำ 60 ใบ ราคา 38.00-