ถ้วยกลม 4.5 นิ้ว ลายคราม

ถ้วยกลม 4.5 นิ้ว ลายคราม ขนาด : กว้าง 12 cm. x สูง 6 cm. บรรจุ 1 กล่อง 120 ใบ