ถ้วยกลม 11.5 cm. ลายดอก

ถ้วยกลมลายดอก 4.5 นิ้ว
ขนาด : กว้าง 11.5 cm. สูง 5 cm.
Weight : 247 กรัม