Categories
ถ้วยชาม

ถ้วยเล็กๆ ถ้วยซอส น้ำจิ้ม

ภาชนะขนาดเล็กทำจากเซรามิค ดิน-เคลือบ-เผา ออกมาหลายรูปแบ […]

Categories
จานสี่เหลี่ยม จานเปลเซรามิค

จานเปลทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

จานเซรามิค Rectangular Platter จานเปลทรงสี่เหลี่ยมผ้างา […]

Categories
จานเซรามิค ถ้วยชาม

ถ้วยน้ำจิ้ม-ถ้วยซอสเซรามิค 2-3 นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้มเซรามิคถ้วยซอส ขนาด 3″ ถ้วยเคลือบขาว-เ […]

Categories
ถ้วยชาม

ถ้วยชามกลมเซรามิค 6 นิ้วเคลือบสีสโตนแวร์

ชามปากบานวนสี 6 นิ้ว ถ้วยชามเซรามิก โรงงานเซรามิก,แก้วเ […]