Categories
Other ชุดเครื่องปรุง ถ้วยชาม

ชามฝาปิด พวงพริก ชุดเครื่องปรุง

เซรามิกแบบโถหรือ ชามฝาปิด ครบเซ็ตสำหรับใส่อาหาร ชุดเครื […]

Categories
ชุดเครื่องปรุง ถ้วยชาม

โถตุ๋นเซรามิกแบบมีฝาปิด

ถ้วยชามแบบมีฝาเซรามิคเนื้อเคลือบใสสีครีม เคลือบน้ำตาล แ […]

Categories
ชุดเครื่องปรุง ถ้วยชาม

ถ้วยฝาปิด 5 นิ้ว

  ถ้วยเซรามิคทรงกลมแบบมีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง […]