Categories
Other ชุดเครื่องปรุง ถ้วยชาม

ชุดเซรามิคทูโทนน้ำตาล

งานเซรามิคราคาถูกสินค้าประเภทแก้วกาแฟ ถ้วยน้ำจิ้ม หม้อต […]

Categories
ถ้วยชาม

ถ้วยเล็กๆ ถ้วยซอส น้ำจิ้ม

ภาชนะขนาดเล็กทำจากเซรามิค ดิน-เคลือบ-เผา ออกมาหลายรูปแบ […]

Categories
จานเซรามิค ถ้วยชาม

ถ้วยน้ำจิ้ม-ถ้วยซอสเซรามิค 2-3 นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้ม ถ้วยซอส เซรามิค ค้นพบชุดถ้วยน้ำจิ้ม ถ้วยซอส […]

Categories
ของที่ระลึก ถ้วยชาม

ถ้วยเซรามิคทรงกลม 3 นิ้ว เคลือบสีทูโทน

ถ้วยกลมเซรามิค 3 นิ้ว เคลือบวนสี ขอบสี เคลือบขาว และ ถ้ […]