Categories
ถ้วยชาม

ชามปากบานทูโทน 6-8 นิ้ว

สินค้าเซรามิคประเภทชามแกงชามกับข้าว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลา […]

Categories
ถ้วยชาม

ชามราเมนขนาด 7-8 นิ้ว

สินค้ามาใหม่ชามเซรามิคทรงสไตลญี่ปุ่นขนาด 7 นิ้ว คล้ายชา […]

Categories
ถ้วยชาม

ถ้วยชามเซรามิค-ชามก๋วยเตี๋ยว 7-8 นิ้ว

ถ้วยชามเซรามิคสโตนแวร์ทรงกลม ขนาด 7.0 นิ้ว และ ชามทรงปา […]