Categories
Oval Platter จานเซรามิค

Oval Plates Set

ชุดจานเปลทรงรีขาวเนื้อโรงแรม จานเปลทรงตื้นและลึก ขนาดตั […]

Categories
Deep Plates Oval Platter จานเซรามิค จานเปลเซรามิค

จานทรงรี 9.5×8.5 นิ้ว

จานข้าวทรงลึก จานทรงรี ขนาด ยาว 24 cm. x กว้าง 21 cm. x […]