ชามตราไก่โบราณ-สีเขียว

ชามตราไก่ 8 นิ้ว ทูโทนเขียว