ขนส่งทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วน รถเร็วและรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปนครลำปางทุกวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง  โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 และที่สถานีรถไฟลำปาง โทร. 0 5421 7024

Description

 รายชื่อสถานีรถไฟสายเหนือ

กรุงเทพ – ยมราช – หอประแจจิตรลดา – สามเสน – ชุมทางบางซื่อ – พหลโยธิน – นิคมรถไฟ กม.11 – บางเขน – ทุ่งสองห้อง – หลักสี่ – การเคหะ กม.19 – ตลาดใหม่ดอนเมือง – ดอนเมือง – หลักหก – คลองรังสิต – รังสิต – คลองหนึ่ง- เชียงราก – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – นวนคร – เชียงรากน้อย – คลองพุทรา – บางปะอิน – บ้านโพ – อยุธยา – บ้านม้า – มาบพระจันทร์ – บ้านดอนกลาง – พระแก้ว – ชุมทางบ้านภาชี – ดอนหญ้านาง – หนองวิวัฒน์ – บ้านปลักแรด – ท่าเรือ – บ้านหมอ – หนองโดน – บ้านกลับ – บ้านป่าหวาย – ลพบุรี – ท่าแค – โคกกระเทียม – หนองเต่า – หนองทรายขาว – บ้านหมี่ – ห้วยแก้ว – ไผ่ใหญ่ – โรงเรียนจันเสน – จันเสน – บ้านกกกว้าว – ช่องแค – ทะเลหว้า – โพนทอง – บ้านตาคลี – ดงมะกุ – หัวหวาย – หนองโพ – หัวงิ้ว – เนินมะกอก – เขาทอง – นครสวรรค์ – ปากน้ำโพ – บึงบอระเพ็ด – ทับกฤช – คลองปลากด – ชุมแสง – วังกร่าง – บางมูลนาก – หอไกร – ดงตะขบ – ตะพานหิน – ห้วยเกตุ – หัวดง – วังกรด – พิจิตร – ท่าฬ่อ – บางกระทุ่ม – แม่เทียบ – บ้านใหม่ – บึงพระ – พิษณุโลก – บ้านเต็งหนาม – บ้านตูม – แควน้อย – พรหมพิราม – หนองตม – บ้านบุ่ง – บ้านโคน – พิชัย – ไร่อ้อย – ชุมทางบ้านดารา – ท่าสัก – ตรอน – วังกะพี้ – อุตรดิตถ์ – ศิลาอาสน์ – ท่าเสา – บ้านด่าน – ปางต้นผึ้ง – เขาพลึง – ห้วยไร่ – ไร่เกล็ดดาว – แม่พวก – เด่นชัย – ปากปาน – แก่งหลวง – ห้วยแม่ต้า – บ้านปิน – ผาคัน – ผาคอ – ปางป๋วย – แม่จาง – แม่เมาะ – ห้วยรากไม้ – ศาลาผาลาด – แม่ทะ – หนองวัวเฒ่า – นครลำปาง – ห้างฉัตร – ปางม่วง – ห้วยเรียน – แม่ตานน้อย – ขุนตาน – ทาชมภู – ศาลาแม่ทา – หนองหล่ม – ลำพูน – ป่าเส้า – สารภี – เชียงใหม่