โถตุ๋ยลายไผ่ 6.5 นิ้ว

โถตุ๋ยลายไผ่ 6.5 นิ้ว

โถตุ๋ยลายไผ่ 6.5 นิ้ว