โถตุ๋นลายจีน size ใหญ๋

โถตุ๋นลายจีน size ใหญ๋ ขนาด 6.5 นิ้ว

โถตุ๋นเซรามิคลายจีน