โถจีบลายสับปะรด 5 นิ้ว

โถจีบ 5 นิ้ว ลายสับปะรด 5 นิ้ว ขนาด : กว้าง 15 cm. x ความสูง 6.5 cm. งานเซรามิคเพ้นท์ลายสับปะรด น้ำหนัก : 583 กรัม