แจกันตั้งโต๊ะ 4 นิ้ว ดอก

แจกันตั้งโต๊ะ ดอกแดง 4 นิ้ว ขนาด : ความสูง 14 cm. x ความกว้าง 7 cm. น้ำหนัก 245 กรัม บรรจุ 1 เข่ง 180 ใบ