แก้วมัคทรงปิ่นโต 300 ซีซï¿

พื้นขาว-ลายไก่ ขนาด : ปากกว้าง 9 cm. ถึงหู 12 cm. สูง 8 cm. น้ำหนัก : 244 กรัม โดยประมาณ ขั้นต่ำ 100 ใบ