แก้วกาแฟทางเหลี่ยมลายï

แก้วกาแฟทางเหลี่ยมลายดอกทานดะวัน สีเหลือง