เชิงเทียนแบบแท่ง

Description

No. NAME CODE. ราคา
1 เชิงเทียนหลอด-เคลือบน้ำตาลล้วน CA001M 4.50
2 เชิงเทียนหลอด-เคลือบสีเขียวหยก CA001M 4.50
3 เชิงเทียนหลอด-เคลือบน้ำตาลล้วน CA001M 4.50
4 เชิงเทียนหลอด-เคลือบสีเขียวหยก CA001M 4.50