เชิงเทียน รูปดอกใบบัว

เชิงเทียนลายดอกแดง ดอกน้ำเงิน เขียวหยก ผักซี

เชิงเทียนบัว