เชิงเทียนเซรามิค

NO. NAME. แบบ/เคลือบสี บรรจุ/1 เข่ง ราคา
1 เชิงเทียนหลอด(แท่ง) เขียวหยก 500 4.50
2 เชิงเทียนหลอด(แท่ง) ดอกน้ำแดง 500 4.50
3 เชิงเทียนหลอด(แท่ง) ดอกน้ำเงิน 500 4.50
4 เชิงเทียนหลอด(แท่ง) น้ำตาล 500 4.50
5 เชิงเทียนหลอด(แท่ง) ลายไผ่ 500 4.50
NO. NAME. แบบ/เคลือบสี บรรจุ/1 เข่ง ราคา
1 เชิงเทียนใบบัว เขียวหยก 400 6.50
2 เชิงเทียนใบบัว ดอกน้ำแดง 400 6.50
3 เชิงเทียนใบบัว ดอกน้ำเงิน 400 6.50
4 เชิงเทียนใบบัว น้ำตาล 400 6.50
5 เชิงเทียนใบบัว ลายไผ่ 400 6.50

Description

NO. NAME. แบบ/เคลือบสี บรรจุ/1 เข่ง ราคา
1 เชิงเทียนหลอด(แท่ง) เขียวหยก 500 4.50
2 เชิงเทียนหลอด(แท่ง) ดอกน้ำแดง 500 4.50
3 เชิงเทียนหลอด(แท่ง) ดอกน้ำเงิน 500 4.50
4 เชิงเทียนหลอด(แท่ง) น้ำตาล 500 4.50
5 เชิงเทียนหลอด(แท่ง) ลายไผ่ 500 4.50
NO. NAME. แบบ/เคลือบสี บรรจุ/1 เข่ง ราคา
1 เชิงเทียนใบบัว เขียวหยก 400 6.50
2 เชิงเทียนใบบัว ดอกน้ำแดง 400 6.50
3 เชิงเทียนใบบัว ดอกน้ำเงิน 400 6.50
4 เชิงเทียนใบบัว น้ำตาล 400 6.50
5 เชิงเทียนใบบัว ลายไผ่ 400 6.50