ถ้วยตราไก่4นิ้วทูโทนฟ้า

ถ้วยตราไก่ 4 นิ้ว ทูโทนฟ้า