ชามขาวปากบาน 7 นิ้ว

เนื้อสโตนแวร์เคลือบขาว ชามขายส่ง

ชามเซรามิกส์ขาว