ชามปากบาน 7 นิ้ว น้ำตาล

ชามแกร่ง เนื้อดี เคลือบไม่แตก

ชามน้ำตาล