ช้อนขาวสำหรับซุป หรือ à¸

ช้อน เซรามิค ขาวสำหรับซุป หรือ ช้อนแกง