ชุดถ้วยน้ำจิ้ม 3 นิ้ว เคลือบสี-วนสีทูโทน

Product Shipping
  • Shipping (Free)

Description

ถ้วยลายคลื่น 3″ ขาว ถ้วยลายคลื่น 3″ ฟ้า ถ้วยลายคลื่น 3″ เขียว
ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm.
รหัส : 03001W รหัส : 03111B รหัส : 03111G
ราคา : 9.00 บาท ราคา : 9.00 บาท ราคา : 9.00 บาท
ถ้วยลายคลื่น 3″ ชมพู ถ้วยลายคลื่น 3″ ส้ม ถ้วยลายคลื่น 3″ เหลือง
ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm.
รหัส : 03111P รหัส : 03111O รหัส : 03111Y
ราคา : 9.00 บาท ราคา : 9.00 บาท ราคา : 9.00 บาท
ถ้วยลายคลื่น 3″ ฟ้า ถ้วยลายคลื่น 3″ เขียว ถ้วยลายคลื่น 3″ สีส้ม
ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm.
รหัส : 13111T รหัส : 13111G รหัส : 13111O
ราคา : 9.00 บาท ราคา : 9.00 บาท ราคา : 9.00 บาท
ถ้วยลายคลื่น 3″ สีแดง ถ้วยลายคลื่น 3″ สีดำ ถ้วยลายคลื่น 3″ เขียว
ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm. ขนาด : 8.0 x 4.3 cm.
รหัส : 13111R รหัส : 13111B รหัส : 13211G
ราคา : 9.00 บาท ราคา : 9.00 บาท ราคา : 9.00 บาท