ชามตราไก่ โบราณ 6 นิ้ว เขียวหยก

ชามตราไก่ โบราณ 6 นิ้ว เขียวหยก เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 cm. * ความสูง 5.5 cm. น้ำหนัก 345 กรัม