ชามเซรามิคทรงปากบานเคลือบขาว

ชามปากบาน 6″ ขาว
รหัสสินค้า : KU106W
ขนาด : 15 cm. x 5.5 cm.
ราคา : 15.00 บาท

ชามปากบาน 7″ ขาว
รหัสสินค้า : KU107W
ขนาด : 18 cm. x 6.0 cm.
ราคา : 18.00 บาท

ชามปากบาน 8″ ขาว
รหัสสินค้า : KU108W
ขนาด : 20 cm. x 7.0 cm.
ราคา : 26.00 บาท

Product Shipping
  • Shipping (Free)

Description

ชามปากบาน 6″ ขาว
รหัสสินค้า : KU106W
ขนาด : 15 cm. x 5.5 cm.
ราคา : 15.00 บาท

ชามปากบาน 7″ ขาว
รหัสสินค้า : KU107W
ขนาด : 18 cm. x 6.0 cm.
ราคา : 18.00 บาท

ชามปากบาน 8″ ขาว
รหัสสินค้า : KU108W
ขนาด : 20 cm. x 7.0 cm.
ราคา : 26.00 บาท