ชามเซรามิคทรงกลม-เคลือบขาว

ชามเซรามิคทรงกลมเคลือบขาว-สโตนแวร์ ขนาด 3 – 6 นิ้ว ถ้วยชามเคลือบขาวเต็มใบหลายขนาดสำหรับบนโต๊ะอาหารทุกประเภท Microwave And Dishwasher Safe

1.ชามกลมขาว 3.0″: 01001W: 8.0 x 4.3 cm.: 11.00
2.ชามกลมขาว 4.0″: 01002W: 10.5 x 5.3 cm.: 13.00
3.ชามกลมขาว 4.5″: 01003W: 11.5 x 5.5 cm.: 14.00
4.ชามกลมขาว 5.0″: 01004W: 13.0 x 6.3 cm.: 20.00
5.ชามกลมขาว 6.0″: 01005W: 15.5 x 7.0 cm.: 27.00
6.ชามกลมขาว 7.0″: 01006W: 18.5 x 8.0 cm.: 35.00
7.ชามกลมขาว 8.0″: 01007W: 20.5 x 9.0 cm.: 49.00

Product Shipping
  • Shipping (Free)