ถ้วยลายคลื่นสีขาว

ชามลายคลื่น นิวโบนไซน่า ลำปาง

ชามขาวลายคลื่น 4.5 นิ้ว