จานไก่ทรงลึกเขียวหยก21cm.

จานไก่ทรงลึกเขียวหยก21cm.