จานบัวทรงลึก 8 นิ้ว

ด้านข้าง จานบัวทรงลึก 8 นิ้ว เนื้อขาวสโตนแวร์