จานริมเชฟ 10.5 นิ้ว สีขาว

Dinner Plate จานริมเชฟ 10.5 นิ้ว สีขาว ขนาด : กว้าง 27 cm. สูง 3 cm. น้ำหนัก 911 กรัม

Dinner Plate จานริมเชฟ 10.5 นิ้ว สีขาว ขนาด : กว้าง 27 cm. สูง 3 cm. น้ำหนัก 911 กรัม