All Tea-Pot

ชุดกาน้ำชาเซรามิค Coffee Pot and Tea Pot Set มีทั้งแบบชุดกาน้ำชาตราไก่ และ ชุดกาน้ำชา-กาแฟสีขาว 350 ซีซี – 700 ซีซี ทั้งแบบสโตนแวร์ และ ไชน่าแวร์