วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

All Oval Plate

จานทรงรี-จานเปลหลายแบบ เซรามิคภาชนะสำหรับเสิร์ฟอาหารบนโต๊ะ เช่น จานเปลใส่ปลา ถาดเปลเสิร์ฟข้าวผัด งานหลากประเภท สโตนแวร์-โฮเทลแวร์