All กระถางธุป

สินค้าเซรามิคประเภทกระถางธูป รูปทรงหลายแบบ กระถางธูปหัวสิงห์ กระถางธูปทรงกระบอก กระถางธูปทรงสามขา ส่วนงานลวดลายเคลือบสีก็มี งานวาดลายดอก ลายไผ่ ลายผักชีและงานเคลือบสีแบบเขียวหยก เคลือบเงิน-ทอง เคลือบสีมุก