Categories
Oval Platter จานเซรามิค

Oval Plates Set

ชุดจานเปลทรงรีขาวเนื้อโรงแรม จานเปลทรงตื้นและลึก ขนาดตั้งแต่ 9-16 นิ้ว สินค้าขายยกกล่อง 5 กล่องขึ้นไป /1ออเดอร์ จานเซรามิคสีขาวเนื้อไฟล์ไซน่าสำหรับโรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ จัดส่งสินค้าทั่วไทย!!(ราคายังไม่รับค่าจัดส่ง สั่งชื้อทางไลน์-ไอดี : @idh2781m หรือโทร : 0807926840

จานเซรามิคสีขาวทรงรี จานลึก

จานเปลลึก

 • J9010 10นิว จำนวน40ชิน/ลัง 45บาท
 • J9012 12นิว จำนวน30ชิน/ลัง 60บาท
 • J9014 14นิว จำนวน20ชิน/ลัง 75บาท

จานลึกหนา

 • J0007 7นิว จำนวน80ชิน/ลัง 26บาท
 • J0008 8นิว จำนวน60ชิน/ลัง 32บาท
 • J0009 9นิว จำนวน40ชิน/ลัง 38บาท
 • J0010 10นิว จำนวน30ชิน/ลัง 42บาท
 • J0012 12นิว จำนวน20ชิน/ลัง 65บาท
 • J0014 14นิว จำนวน15ชิน/ลัง 140บาท

จานเปลทรงตื้น

 • F4009 9นิว จำนวน60ชิน/ลัง 28บาท
 • F4010 10นิว จำนวน50ชิน/ลัง 35บาท
 • F4012 12นิว จำนวน30ชิน/ลัง 50บาท
 • F4014 14นิว จำนวน20ชิน/ลัง 60บาท

จานเปลลึก

 • F7012 12นิว จำนวน30ชิน/ลัง 55บาท
 • F7014 14นิว จำนวน20ชิน/ลัง 70บาท
 • F7016 16นิว จำนวน15ชิน/ลัง 90บาท