ช้อนเซรามิค สีขาว 13 cm.

ช้อนเซรามิคสีขาว ปลายงอ เจาะรู

ช้อนเซรามิค สีขาว 13 cm.