จานเปลทรงรี สีขาว 16.5 นิ้ว

จานเปลทรงรี สีขาว 16.5 นิ้ว แบบริมเชฟ