ชุดถ้วยชามลายปั๊มดอก

ชุดถ้วยชามลายปั๊มดอก เต็มใบ

งานเซรามิคลายปั้ม