จานเปลขาวสี่เหลี่ยม 8-10 ï

rectangular platter จานเซรามิคยาว 8 นิ้ว